Projekts DALA

Projekta nosaukums :   DALA – Latvijas Dziedniecisko Augu Laboratorijas “Avotiņi”
kā starpsektorāla, integrēta mikrouzņēmuma izveide Limbažu novadā.

Projekta Nr:   16-09-AL20-A019.2101-000003

Projekta mērķis ir : lai apmierinātu esošo pieprasījumu pēc DALA produkcijas, palielināt ražošanas apjomus un uzlabot darba efektivitāti, tādejādi veicinot nacionāli unikāla fito produkta plašāku patērēšanu un atpazīstamību, veidojot to kā reģionālas identitātes produktu, kā arī uzlabojot Limbažu novada ekonomikas attīstību un palielinot tā popularitāti Latvijā un ārvalstīs.

Projekta īstenošanas gaitā (15.02.2017.- 15.12.2017.) tiks:

▪ Izveidota jauna pilnas slodzes darba vieta;

▪  Uzlabota darba efektivitāte ieguldot ražošanu atbalstošajā infrastruktūrā (iegādāts 41 pamatlīdzeklis);

▪ Nodrošināta  intelektuālā kapitāla plūsma (interneta mājas lapas izveide, uzlabotas iespējas piedalīties izglītojošās lekcijās un praktiskās nodarbībās);

▪ Attīstīts lauku tūrisms kā alternatīva uzņēmējdarbība laukos, tādejādi veicinot cilvēku plūsmas novirzīšanu uz laukiem un atbalstot lauku dzīves veidu (jauna tūrisma/atpūtas objekta DALA izveide);

▪ Attīstīta ražošana produktiem ar augstu pievienoto vērtību (24 inovatīvi fito produkti), stimulējot ienākumu paaugstināšanas iespējas novadā;

▪ Nodrošināta plašāka IKT tehnoloģiju izmantošana darba efektivitātes paaugstināšanai ražošanas procesā (nopirktas 8 dažādas modernas ierīces kvalitatīvai produktu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai, strauji kāpinot to piedāvājuma apjomu);

▪ Paplašinot produkcijas apjomu, kāpināts vietējais patēriņš nacionālajā līmenī, paplašināts un dažādots pārdošanas tirgus Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā Igaunijā;

▪  Veicināta bioloģiskās daudzveidības un kultūrainavas saglabāšana (uzturēta un attīstīta brīvdabas funkcionālā ekspozīcija ar vairāk kā 300 augu dažādību, izveidots ilgstpējīgs tūrisma objekts DALA, nodrošināta plašas sabiedrības pieejamība informācijai, kas saistīta ar bioloģiskās daudzveidības nozīmi un izmantošanas iespējām mūsdienās – lekciju un nodarbību zāles iekārtošana, interneta mājas lapas izveide).

Projekta attiecināmās izmaksas ir: EUR 33 889, 49

Projekta īstenotājs : Veselības augu pazinējs un popularizētājs Jānis Ulmis

 Projekta īstenošanas vieta: z/s Avotiņi“, Lāde, Limbažu pagasts, Limbažu novads

 Projektu atbalsta: Vidzemes Lauku Partnerība “Brasla”   

Latvijas Republikas Zemkopības Ministrija un Lauku Atbalsta Dienests

Nacionālā Attīstības Plāna 2020 ietvaros

ELFLA Lauku atbalsta programmā LEADER